Βιογραφικά βασικών συντελεστών

Σκριάπας ΚωνσταντίνοςΣκριάπας Κωνσταντίνος

Τηλ: 6974-881944
Facebook: facebook.com/kskriapas
Email: skriapask@gmail.com
Websites: www.perrevia.net.gr

 

Γιαννούλας Βασίλειος

 Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ

liampasΛιάμπας Σαράντης – Άγγελος

Τηλ: 6974-827300
Email: saliampas@gmail.com

Λύκας Χρήστος

 

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής με ειδικότητα
«Ανθοκομία» στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της
Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας