Summer School - Ύλη

Summer School

Ύλη

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Διατήρηση και αξιοποίηση ειδών της ελληνικής χλωρίδας
 2. Βοτανικοί Κήποι και φυτά: από την έρευνα στην αειφορική αξιοποίηση.  
 3. Αξιοποίηση ΑΦΦ ειδών της ελληνικής χλωρίδας: προκλήσεις και ευκαιρίες.
 4. Ποικιλότητα αρωματικών φαρμακευτικών φυτών.
 5. Πολλαπλασιαστικό υλικό
 6. Εγγενής αναπαραγωγή ειδών της ελληνικής χλωρίδας: συλλογή, καθαρισμός και διατήρηση σπερμάτων.
 7. Αγενής αναπαραγωγή ειδών της ελληνικής χλωρίδας: εφαρμογή κλασικών και βιοτεχνολογικών μεθόδων.
 8. Τεχνικές καλλιέργειας, εχθροί και ασθένειες, συλλογή δρόγης, εκμηχάνιση, τεχνικές ξήρανσης. 
 9. Λειτουργικά Τρόφιμα. Αναφορά στο ρόλο τους στην υγεία.
 10. Υπερτρόφιμα (superfoods), Παραδοσιακά Μεσογειακά Τρόφιμα, Ελληνικά Α/Φ φυτά και Αιθέρια Έλαια.
 11. Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία: Θεωρία και Πράξη. Μια πρώτη προσέγγιση.
 12. Έννοιες και οριοθετήσεις της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
 13. Η θέση της ΚΑλΟ στον Κόσμο και στην Ελλάδα
 14. Συλλογική επιχειρηματικότητα με αντικείμενο τα τοπικά προϊόντα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 1. Αναπαραγωγή φυτών
 2. Γευσιγνωσία ελληνικών ροφημάτων και αρωματικού αλατιού
 3. Παρασκευή προϊόντων κοσμητολογίας (ορός, αλοιφές  κ.ά.)

Η διάρκεια της κατάρτισης θα είναι 30 ώρες (20 θεωρία και 10 εργαστήριο).

Το τμήμα θα είναι  των 25 ατόμων.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Αρωματικό Αλάτι για φαγητό

Ελαιόλαδο με αιθέριο έλαιο

Σαπούνια