Το έργο "OLYMPUS+"

Λίγα λόγια για το έργο " OLYMPUS +"

Ένα έργο– διαφήμιση για τα περίφημα Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά του Ολύμπου

Το έργο που πρότεινε το Δίκτυο «Περραιβία» και εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο, αποτελεί μία διεπιστημονική προσέγγιση για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και γεωργικών πόρων του ΝΔ Ολύμπου (διοικητικά όρια του Δήμου Ελασσόνας) , με επίκεντρο την προστασία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών , που φύονται ελεύθερα στην άγρια φύση του παγκόσμιου μνημείου της φύσης και  την προστασία τους, αλλά και την προστασία του βουνού ,ενόψει της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων, ως συνέπεια αυτής.

aromatika_fyta_1
poster1_1

Θεματικές Ενότητες Έργου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Α4 . ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

A.4.1. Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας .

Το Έργο αποσκοπεί να αναδείξει στο ευρύ κοινό τη σημασία του εδάφους για την παραγωγή Αρωματικών –Φαρμακευτικών Φυτών σε μεγάλα υψόμετρα  , την προσαρμογή και τη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργειά τους, την επιστημονική ενημέρωση αλλά και την αξία τους στη ζωή και την υγεία του ανθρώπου.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Α1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

A.1.7 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Το Έργο αποσκοπεί να αναδείξει ότι η  Κλιματική Αλλαγή που επιτελείται σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζει και την Ελλάδα και ιδιαίτερα τα φυσικά της οικοσυστήματα τα οποία κινδυνεύουν με καταστροφή κα σημαντικές αλλοιώσεις , όπως είναι το παγκόσμιο μνημείο της Φύσης , ο Όλυμπος.

Εταιρικό Σχήμα

 • Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”- Ελασσόνα (Συντονιστής Εταίρος)
 • Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου- Βόλος
 • Φορέας Διαχ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου  – Λιτόχωρο Πιερίας
 • Χιονοδρομικός Ορειβατικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σπαρμού – Σπαρμός Ολύμπου   

Προϋπολογισμός Έργου

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό  50.000€, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και κατανέμεται σε όλους τους εταίρους του Έργου, ανάλογα με τις δράσεις που θα υλοποιήσουν.

Σκοπός του Έργου

Στόχος του έργου είναι να αναδείξει στο ευρύ κοινό:

 1. τη σημασία του εδάφους για την παραγωγή Αρωματικών –Φαρμακευτικών Φυτών σε μεγάλα υψόμετρα,
 2. την προσαρμογή και τη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργειά τους και τη δημιουργία πολιτικών προστασίας του μυθικού βουνού από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής
 3. την επιστημονική ενημέρωση για την αξία τους στη ζωή και την υγεία του ανθρώπου.

Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση των κοινωνικών Εταίρων

Μέσα από τις προγραμματισμένες δράσεις του το Έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παρακάτω Ομάδων:

Ομάδα 1: Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση  Καλλιεργητών και υποψήφιων καλλιεργητών  ΑΦΦ

Ομάδα 2: Ενημέρωση –Ευαισθητοποίηση γενικού πληθυσμού

Ομάδα 3: Ενημέρωση –Ευαισθητοποίηση  των γεωργών και κτηνοτρόφων της περιοχής

Ομάδα 4 : Ενημέρωση –ευαισθητοποίηση επιστημονικής κοινότητας ( Γεωπόνοι –Δασολόγοι)

Ομάδα 5 : Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών –

Ομάδα 6 : Στελέχη Τ.Α. παρολύμπιων Δήμων 

Ομάδα 7: Ευαισθητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Ομάδα 8: Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ( σε όλη την Ελλάδα-δημιουργία εκπαιδευτικών     εργαλείων και υλικού σχετικά με τα ΑΦΦ)

Οι κύριες δράσεις του Έργου

Στο έργο OLYMPUS+  προβλέπονται :

 1. Μελέτες από εξειδικευμένα εργαστήρια και επιστήμονες του  Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας  και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα εργαστούν για τον πιλοτικό εντοπισμό και χαρτογράφηση περιοχών, που υφίστανται έντονες αλλοιώσεις χλωρίδας από έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα (συλλογή,  παράνομη βόσκηση) και φυσικές καταστροφές,
 2. Δημιουργία Πιλοτικής Στρατηγικής διαχείρισης περιοχών υπό απειλή,
 3. Μελέτη και καταγραφή χλωρίδας αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών ,συγκεκριμένης περιοχής ΝΔ Ολύμπου εντός των ορίων του Δήμου Ελασσόνας
 4. Εκπόνηση διεπιστημονικής έρευνας για την προστασία των ΑΦΦ στο αυτοφυές τους πεδίο
 5. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στον χώρο των καλλιεργητών ΑΦΦ στην περιοχή μελέτης,  με σκοπό να εντοπιστούν αδυναμίες, αστοχίες και προβλήματα , για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα , για ενίσχυση της παραγωγής και στήριξης της επιχειρηματικότητας (Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
 6. Μελέτη της δυνατότητας προστασίας του ΝΔ Ολύμπου, μέσα από τη διαδικασία των αναδασώσεων, με την αξιοποίηση εξειδικευμένων επιστημόνων, πανεπιστημιακών εργαστηρίων και ερευνητών , την δημιουργία μελέτης , που θα κοινοποιηθεί προς όλες  τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για την δημιουργία πολιτικών η δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή (Επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
 7. Διοργάνωση 4ήμερου σεμιναρίου και βιωματικών εργαστηρίων ΑΦΦ, με τίτλο: «Τα Αρωματικά Φυτά στη ζωή μας-Η περίπτωση του Ολύμπου» στην Ελασσόνα , από ειδικούς πάνω στο αντικείμενο επιστήμονες, που αναλύουν το θέμα από την παραγωγή, την τυποποίηση, την προώθηση και εμπορία, μέχρι τον τελικό καταναλωτή, τα οποία  εμπλέκουν τους κατ’ εξοχήν διαχειριστές της γης και των εδαφών (καλλιεργητές, παραγωγούς, γεωπόνους, επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα), προκειμένου να αναδειχθούν προκλήσεις, προτάσεις και κυρίως  λύσεις που σχετίζονται με τις χρήσεις γης και την καλλιέργεια ΑΦΦ, την βιώσιμη αγροτική παραγωγή και την προστασία και βελτίωση των εδαφών.
 8. Δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για τα ΑΦΦ του Ολύμπου –προστασία βιοποικιλότητας, δράσεις και πολιτικές , αλλά και προωθητικό σποτ, που θα χρησιμοποιηθούν σε εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού, που προωθούν τα ελληνικά προϊόντα και τον Ελληνικό τουρισμό.
 9. Προετοιμασία και παρουσίαση δύο (2) δύο  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ για την  Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού, αλλά και ειδικού κοινού, σχετικά με τα ΑΦΦ Ολύμπου και την Κλιματική Αλλαγή
 10. Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για την αξία των ΑΦΦ στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου
 11. Διοργάνωση φωτογραφικού διαγωνισμού για τα ΑΦΦ με τίτλο: «Τα αρωματικά –φαρμακευτικά φυτά του Ολύμπου-Πηγή ζωής και οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στο μυθικό βουνό»
 12. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ΑΦΦ, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών, από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. (Διοργάνωση 3 βιωματικών ορειβατικών εκδηλώσεων στον Όλυμπο με τίτλο: “ Στα μονοπάτια των θεών του Ολύμπου-Περπατώ,γνωρίζω και προστατεύω τα ΑΦΦ του Ολύμπου»)
 13. Μελέτη και Κατασκευή βοτανικού κήπου ΑΦΦ Ολύμπου στην Ελασσόνα  και σύνδεση των ΑΦΦ με την τοπική ιστορία και τους μύθους, που θα περιλαμβάνει τα αντιπροσωπευτικότερα ΑΦΦ του ΝΔ Ολύμπου .
 14. Διοργάνωση εκδήλωσης για ενημέρωση των Νέων, σχετικά τη Βιοποικιλότητα, τα ΑΦΦ του Ολύμπου και τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον Όλυμπο και στον πλανήτη Γη (Περιβαλλοντική –καλλιτεχνική εκδήλωση)

Τα ΑΦΦ του Ολύμπου μοχλός ανάπτυξης της παρολύμπιας περιοχής

Το τελικό αποτέλεσμα είναι να προστατευτεί η βιοποικιλότητα του ΝΔ Ολύμπου και κατ’ επέκταση όλου του ορεινού όγκου , να ενημερωθούν και  να ευαισθητοποιηθούν όλοι ( πολίτες, παραγωγοί, εκπαιδευτικοί ,μαθητές κ..ά.) για τους κινδύνους της απώλειας της βιοποικιλότητας, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής , αλλά παράλληλα να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία επιχειρηματικότητας ,με κεντρικό αντικείμενο τα ΑΦΦ , τη δημιουργία εισοδήματος στον τοπικό πληθυσμό και την αναστροφή της μείωσης του πληθυσμού της περιοχής του ΝΔ Ολύμπου , αποτελώντας αυτό παράδειγμα καλής πρακτικής για παρόμοιες ,ανά την Ελλάδα, περιοχές, που έχουν ανάλογα προβλήματα, αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και απώλειας ανθρώπινου δυναμικού προς τα αστικά κέντρα .

Είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζονται στενά η Κοινωνία των Πολιτών , το Πανεπιστήμιο που παράγει γνώσεις και έρευνα και οι δημόσιοι φορείς , μεταφέροντας καλές πρακτικές στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία.

Υποστηρικτές Φορείς

Το Έργο υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδος, τον Δήμο Ελασσόνας, τη διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση GreenPeace, το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, το ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας, το ΚΠΕ Μακρυνίτσας Μαγνησίας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Ελασσόνας .