ΔΡΑΣΗ 9

ΔΡΑΣΗ 9

Διοργάνωση εκδήλωσης για ενημέρωση των Νέων σχετικά τη Βιοποικιλότητα, τα ΑΦΦ του Ολύμπου και τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον Όλυμπο και στον πλανήτη Γη. (Περιβαλλοντική –καλλιτεχνική εκδήλωση)

Με ευθύνη του ΧΟΠΣ Σπαρμού και σε συνεργασία  με τον Δήμο Ελασσόνας, το ΚΠΕ Ελασσόνας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου  Ελασσόνας θα διοργανωθεί στην πόλη της Ελασσόνας, μια πολυθεματική καλλιτεχνική εκδήλωση ευαισθητοποίησης– ενημέρωσης  για τα ΑΦΦ και  για την προστασία τους  από τις επιπτώσεις της Κλιματικής αλλαγής, που θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικά δρώμενα ( βιντεοπροβολές ,εκθέσεις φωτογραφίας, έκθεση ΑΦΦ Ολύμπου) και  γευσιγνωσία . Συμμετέχοντες τουλάχιστον, 300 μαθητές Γυμνασίου .

Θα δοθούν  σε όλους τους συμμετέχοντες δύο (2) τύποι ερωτηματολογίων,  για τη διερεύνηση των γνώσεων και του βαθμού ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων, σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής, πριν και μετά από τη Δράση, για να μετρηθεί ο βαθμός επιτυχίας της πρωτοβουλίας

Παραδοτέα

  1. Μία εκδήλωση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για μαθητές γυμνασίου στο Δημοτικό Θέατρο Ελασσόνας
  2. Δύο (2) τύποι Ερωτηματολογίων για τον προσδιορισμό του βαθμού ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων  πριν και μετά τη Δράση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας της πρωτοβουλίας.
  3. Τελική Έκθεση υλοποίησης