ΔΡΑΣΗ 7

ΔΡΑΣΗ 7

Δημιουργία Εκπαιδευτικού παιχνιδιού για παιδιά: “ Παίζω και μαθαίνω για τα αρωματικά –φαρμακευτικά φυτά του Ολύμπου και την αξία τους στη ζωή του ανθρώπου”-Δράση Πεδίου και Καλλιτεχνική

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, μέσα από Πόστερ (αφίσα), καρτέλες,  Διαγράμματα.

Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα για τα ΑΦΦ του Ολύμπου και να παίξουν  με σκοπό:

  • να εξοικειωθούν με τα ονόματα των φυτών.
  • Να εξοικειωθούν με τους διάφορους τρόπους αξιοποίησης των φυτών
  • Να μάθουν για τα οφέλη των ΑΦΦ στην καθημερινή ζωή.
  • Να γνωρίσουν, να ενημερωθούν και να εμπλουτίσουν το γνώσεις τους του δασικού οικοσυστήματος, όπως επίσης να ενημερωθούν και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τη χλωρίδα του Ολύμπου.
  • Να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες
  • Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους
  • Να συνειδητοποιήσουν την μοναδικότητα και την αξία των φυτών για τον άνθρωπο.

Σημειώνεται ότι το παιχνίδι αυτό θα είναι προσβάσιμο σε όλα τα ΚΠΕ της χώρας  θα αναρτηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο, στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου και θα είναι προσβάσιμο σε όλους.

Παραδοτέο

  • Ένα Εκπαιδευτικό παιχνίδι