ΔΡΑΣΗ 6

ΔΡΑΣΗ 6

Δημιουργία ντοκιμαντέρ για τα Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά του Ολύμπου –προστασία βιοποικιλότητας, δράσεις και πολιτικές

Αντικείμενο

Τα ΑΦΦ αποτελούν όχι μόνο ένα μεγάλο παράγοντα για την υγεία του ανθρώπου,αλλά παράλληλα αποτελεί έναν σημαντικό χώρο για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας  ,δημιουργίας θέσεων εργασίας, αύξησης του ΑΕΠ της χώρας και ένας μοχλός εξόδου της χώρας από την κρίση.

Έχοντας υπόψη ,όλα τα παραπάνω και γνωρίζοντας τη δύναμη της εικόνας ,της τηλεόρασης και του Διαδικτύου ( You Tube, κλπ), θα δημιουργηθεί μια ταινία,διάρκειας 50 λεπτών.

Μεθοδολογία

Θα γραφεί σενάριο  και κείμενα, θα γίνουν βιντεολήψεις από περιοχές του ΝΔ Ολύμπου, από εξειδικευμένο/-νους στην παραγωγή τέτοιων βίντεο, μοντάζ, σπικάζ στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με συνεντεύξεις από τους εμπλεκόμενους στην καλλιέργεια,  μεταποίηση και εμπορία ΑΦΦ.

Το ντοκιμαντέρ θα δοθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για να το χρησιμοποιεί στις εκθέσεις που συμμετέχει και σε Τ/Ο κανάλια.

Παραδοτέα

  • Ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 50 λεπτών με κείμενα, σπικάζ, μοντάζ, μουσική σε δύο (2) γλώσσες (Ελληνική και Αγγλική).
  • Τελική Έκθεση υλοποίησης