ΔΡΑΣΗ 4

ΔΡΑΣΗ 4

Μελέτη και Κατασκευή βοτανικού κήπου ΑΦΦ Ολύμπου στην Ελασσόνα και σύνδεση των ΑΦΦ με την τοπική ιστορία και τους μύθους.

Μεθοδολογία

Βοτανικός Κήπος

Η μελέτη για την διαμόρφωση του Βοτανικού Κήπου θα γίνει με μέριμνα έγκριτων επιστημόνων, ειδικών στα ΑΦΦ του Εργαστηρίου  Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Π.Θ., σε χώρο δικαιοδοσίας του Δήμου Ελασσόνας, που βρίσκεται μπροστά από το κτίριο του ΚΠΕ Κισσάβου –Ελασσόνας ( Ήδη, ο Δήμος Ελασσόνας με την Επιστολή Υποστήριξης διαθέτει τον απαραίτητο χώρο και στην  προετοιμασία , συντήρηση και  διατήρηση του Βοτανικού κήπου θα συμβάλει η Αντιδημαρχία  Περιβάλλοντος και Υποδομών Νότιου Τομέα του Δήμου .

Ο Βοτανικός αυτός κήπος,μετά το τέλος του έργου, θα συντηρείται από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ελασσόνας, από στελέχη του ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας και από τον  ΧΟΠΣ Σπαρμού, τουλάχιστον για δύο χρόνια ακόμα.

 

ΑΦΦ και μύθοι του Ολύμπου

Θα γραφούν ειδικά κείμενα για τα αντιπροσωπευτικότερα  ΑΦΦ,τα οποία θα συνδέουν κάθε φυτό με μια ιστορία ή έναν μύθο.

Σκοπός καı στόχοı της δράσης

Ο βοτανικός κήπος και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά έχουν  σκοπó να ενημερώσουν  τον επισκέπτη της περιοχής και κυρίως τους μαθητές για τα ΑΦΦ του Ολύμπου.

Παραδοτέα

  • Ένας μικρός Βοτανικός Κήπος με τα αντιπροσωπευτικότερα ΑΦΦ του Ολύμπου , με αυτόματο σύστημα ποτίσματος, με πινακίδες ενημερωτικές για τα φυτά και περίφραξη,  στην Ελασσόνα, σε πλήρη λειτουργία.
  • Κείμενα με ιστορίες και μύθους της περιοχής ,που θα συσχετιστούν με τα σημαντικότερα ΑΦΦ του Ολύμπου.
  • Τελική Έκθεση υλοποίησης