ΔΡΑΣΗ 3

ΔΡΑΣΗ 3

Δράση Πεδίου: Διοργάνωση 4ήμερου σεμιναρίου και βιωματικών εργαστηρίων ΑΦΦ, με τίτλο: «Τα Αρωματικά Φυτά στη ζωή μας-Η περίπτωση του Ολύμπου»

Τη Δράση αυτή θα υλοποιήσει ο ΦΔΕΔ  Ολύμπου , που διαθέτει τεράστια πείρα σε τέτοιες δραστηριότητες , αφού διαχειρίζεται και υλοποιεί προγράμματα ΠΕΠ  ,Ευρωπαϊκά και εθνικά , ενώ συνεργάζεται με το ΥΠΕΝ, με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.

Σε συνεργασία με τους τοπικούς Φορείς η Δράση 3 του προτεινόμενου Έργου , περιλαμβάνει Σεμινάριο  τετραήμερης  Κατάρτισης Ενηλίκων με θέμα :

«ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ –Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ –

-Καλλιέργεια, μεταποίηση και αξιοποίηση ελληνικών αρωματικών φυτών »

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τετραήμερη εκπαίδευση με θέμα την αναπαραγωγή, την καλλιέργεια και την μεταποίηση των αυτοφυών αρωματικών φυτών.

Η κατάρτιση στοχεύει στην εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα σχετικά με αυτοφυή ΑΦΦ του Ολύμπου, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Διατήρηση και αξιοποίηση ειδών της ελληνικής χλωρίδας
 2. Βοτανικοί Κήποι και φυτά: από την έρευνα στην αειφορική αξιοποίηση.  
 3. Αξιοποίηση ΑΦΦ ειδών της ελληνικής χλωρίδας: προκλήσεις και ευκαιρίες.
 4. Ποικιλότητα αρωματικών φαρμακευτικών φυτών.
 5. Πολλαπλασιαστικό υλικό
 6. Εγγενής αναπαραγωγή ειδών της ελληνικής χλωρίδας: συλλογή, καθαρισμός και διατήρηση σπερμάτων.
 7. Αγενής αναπαραγωγή ειδών της ελληνικής χλωρίδας: εφαρμογή κλασικών και βιοτεχνολογικών μεθόδων.
 8. Τεχνικές καλλιέργειας, εχθροί και ασθένειες, συλλογή δρόγης, εκμηχάνιση, τεχνικές ξήρανσης. 
 9. Λειτουργικά Τρόφιμα. Αναφορά στο ρόλο τους στην υγεία.
 10. Υπερτρόφιμα (superfoods), Παραδοσιακά Μεσογειακά Τρόφιμα, Ελληνικά Α/Φ φυτά και Αιθέρια Έλαια.
 11. Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία: Θεωρία και Πράξη. Μια πρώτη προσέγγιση.
 12. Έννοιες και οριοθετήσεις της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
 13. Η θέση της ΚΑλΟ στον Κόσμο και στην Ελλάδα
 14. Συλλογική επιχειρηματικότητα με αντικείμενο τα τοπικά προϊόντα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 1. Αναπαραγωγή φυτών
 2. Γευσιγνωσία ελληνικών ροφημάτων και αρωματικού αλατιού
 3. Παρασκευή προϊόντων κοσμητολογίας (ορός, αλοιφές  κ.ά.)

 

Η διάρκεια της κατάρτισης θα είναι 30 ώρες (20 θεωρία και 10 εργαστήριο).

Το τμήμα θα είναι  των 25 ατόμων.

 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ –Εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ελασσόνας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

 • ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 25 ατόμων για τα αρωματικά φυτά σε καλλιεργητές, παραγωγούς, γεωπόνους, στελέχη ΜΚΟ ,
 • Επιλογή ειδικών επιστημόνων που θα διδάξουν.
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων γεωργών και πολιτών.
 • Επιλογή των 25 συμμετεχόντων (με πέντε αναπληρωτές) από γεωργούς και πολίτες
 • Έκδοση αφίσας ενημέρωσης
 • Έκδοση φυλλαδίου ενημέρωσης
 • Εκπαιδευτικό υλικό ( οπτικοακουστικό υλικό ανηρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου)
 • Δημιουργία δύο (2) τύπων ερωτηματολογίων για την μέτρηση του βαθμού ενημέρωσης των συμμετεχόντων
 • Το προτεινόμενο έργο θα καλύψει τις παρακάτω ανάγκες των εκπαιδευόμενων: Καθημερινή διδασκαλία, διάλλειμα καφέ, εκπαιδευτικό υλικό.
 • Τελική Έκθεση υλοποίησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ