ΔΡΑΣΗ 11

ΔΡΑΣΗ 11

Προετοιμασία και παρουσίαση δύο (2) δύο ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ για την Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού, αλλά και ειδικού κοινού, σχετικά με τα ΑΦΦ Ολύμπου και την Κλιματική Αλλαγή

Με επίβλεψη του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», που έχει μεγάλη εμπειρία, θα προετοιμαστούν δύο τηλεοπτικές εκπομπές σε Θεσσαλικό Τ/Ο Σταθμό, προκειμένου να παρουσιαστούν τα εξής θέματα:

  1. Τα ΑΦΦ του Ολύμπου – η αξία τους στη ζωή μας και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον χώρο αυτό
  2. Η προστασία των ορεινών όγκων από την Κλιματική αλλαγή και η αξιοποίησή τους ως μοχλός αναπτυξιακής δυναμικής της Περιφέρειας

Στις εκπομπές θα προσκληθούν έγκριτοι επιστήμονες, παραγωγοί, αλλά και εκπρόσωποι του δευτερογενούς τομέα, οι οποίοι και θα αναλύσουν σφαιρικά  τον κόσμο των ΑΦΦ και την αξία τους για τον άνθρωπο.

Παραδοτέα:

  • Δύο (2) τηλεοπτικές εκπομπές διάρκειας 70’ σε θεσσαλικό κανάλι
  • Αντίγραφο εκπομπών σε ψηφιακή μορφή
  • Τελική Έκθεση υλοποίησης