ΔΡΑΣΗ 10

ΔΡΑΣΗ 10

Διάχυση και Δημοσιότητα του Έργου

Αντικείμενο:

Σκοπός της Δράσης αυτής είναι:

 η προβολή και η δημοσιοποίηση των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου, έτσι ώστε αφενός οι πολίτες να πληροφορηθούν και να ενημερωθούν για τα οφέλη του έργου και αφετέρου να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και βιωματικά-συμμετοχικά εργαστήρια,που περιλαμβάνονται στο έργο.

Τα επικοινωνιακά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής:

 1. Διάχυση αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο:

 

Α) Κατασκευή-λειτουργία ιστοσελίδας του Έργου “OLYMPUS+”

Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και θα υποστηριχθεί από το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» για τα επόμενα τέσσερα (4), τουλάχιστον, χρόνια,  μετά τη λήξη του έργου.

Β) Δημιουργία και διαχείριση σελίδων στα social media (facebook, twitter, YouTube ,Instagram) κατά τη διάρκεια του έργου και τέσσερα(4) χρόνια μετά τη λήξη του.

 1. Δημιουργία λογότυπου του Έργου
 2. Δημιουργία 10 διαφορετικών posters για προώθηση του έργου
 3. Παραγωγή ψηφιακού υλικού

Α)  Βιντεοσκόπηση των βιωματικών σεμιναρίων, των Ημερίδων και των δράσεων στο πεδίο. Αυτό το οπτικοακουστικό υλικό, θα αποτελέσει υλικό που θα αναρτάται στην και θα διανέμεται και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, σε κατάλληλη μορφή.

Β) Βίντεο προώθησης: Δημιουργία σεναρίων- κειμένων και παραγωγή ενός βίντεο προώθησης, διάρκειας 60 sec σε όλα τα μέσα.

 1. Διάχυση των αποτελεσμάτων στα τοπικά/εθνικά ΜΜΕ:

Θα αποσταλούν σχετικά Δελτία Τύπου (τουλάχιστον ένα ανά δίμηνο) με στόχο την προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του, σε ενημερωτικές/περιβαλλοντικές τηλεοπτικές ή διαδικτυακές εκπομπές, εφημερίδες, περιοδικά, σε όλη την Ελλάδα .

Παραδοτέα:

 • Δελτία Τύπου (ανάλογα με την πρόοδο του έργου
 • Κατασκευή-λειτουργία ιστοσελίδας OLYMPUS+ και σελίδων στα Social Media)-Διατήρηση για τέσσερα(4) χρόνια μετά την ολοκλήρωση του Έργου.
 • Λογότυπο
 • 10 διαφορετικά Posters
 • Δημιουργία βίντεο προώθησης διάρκειας 60’’
 • Παραγωγή ψηφιακού υλικού (Βιντεοσκοπήσεις Σεμιναρίου, Βιωματικών εργαστηρίων, ημερίδων κλπ)
 • Έκθεση για τα αποτελέσματα των ενεργειών της διάχυσης και δημοσιότητας
 • Συνεντεύξεις
 • Τελική Έκθεση υλοποίησης