Πρόγραμμα ΑΦΦ 26-28 Μαΐου

olympus1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 165 – Τ.Κ.: 40200 – ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΤΗΛ.: 24930 25047 – 24222 FAX: 24930 29657
e-mail: info@aenol.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : http://aenol.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά στη ζωή μας –
Η περίπτωση του Ολύμπου.
Προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση των αυτοφυών ειδών: Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά και μικροί καρποί, – Ο ρόλος τους στην Διατροφή και την επιχειρηματικότητα»
Ελασσόνα
26/05/2023 – 28/05/2023

Παρασκευή 26/5/2023
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Όνομα εισηγητή
Θέμα

08:30 –09:00

Παρουσίαση και ανάλυση του προγράμματος, στοχοθεσία και αναμενόμενα αποτελέσματα.

09.00 -11.15

Δρ. Ελένη Μαλούπα –
Ελληνική χλωρίδα :
Προστασία , Διατήρηση και Αξιοποίηση Ελληνικών Αυτοφυών.
Ο ρόλος των Βοτανικών Κήπων

11.15-11.30

Πρωινό διάλειμμα – καφές 15 min

11.30 -14.30

Δρ. Ελένη Μαλούπα –
Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου
Τεχνικές καλλιέργειας, συλλογής και αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών – Βιολογική καλλιέργεια και διαδικασίες ένταξης στα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά– Φυτώρια και αξιοποίηση των Ελληνικών Φυτών

14.30-15.30

Μεσημεριανό διάλειμμα 1h

15.30-17.30

Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου –
Δρ. Ελένη Μαλούπα –
Νέλλη Οικονόμου
Εργαστηριακές ασκήσεις αναπαραγωγής φυτών (Καθαρισμός σπερμάτων, εγγενής αναπαραγωγής με σπέρματα, αγενής αναπαραγωγής με μοσχεύματα)

Σάββατο 27/05/2023
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Όνομα εισηγητή
Θέμα

09.00-09.45

Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου
Εγγενής και αγενής αναπαραγωγή φυτών της ελληνικής χλωρίδας

09.45-10.30

Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου
Αγενής αναπαραγωγή φυτών της ελληνικής χλωρίδας

10.30-11.15

Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου
Ο ρόλος της βιοτεχνολογίας στην διατήρηση και αναπαραγωγή της ελληνικής βιοποικιλότητας

11.15-11.30

Πρωινό διάλειμμα – καφές 15 min

11.30 -13.30

Δρ. Ελένη Μαλούπα –
Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου
Μεταποίηση προϊόντων ΑΦΦ
Απόσταξη – Εκχύλιση

13.30-14.30

Μεσημεριανό διάλειμμα 1h

14.30-18.00

Δρ. Ελένη Μαλούπα –
Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου –
Νέλλη Οικονόμου
Εργαστηριακές ασκήσεις για τη δημιουργία προϊόντων διατροφής με ελληνικά αρωματικά φυτά
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Κυριακή 28/05/2023
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Όνομα εισηγητή
Θέμα

9.00-10.00

Δρ. Ανδρέας Οικονόμου
Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία: Θεωρία και Πράξη.
Μια πρώτη προσέγγιση

10.00-10.15

Πρωινό διάλειμμα – καφές 15 min

10.15 -12.30

Δρ. Ανδρέας Οικονόμου
Εργαστηριακές ασκήσεις χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα.

12.30-12.45

Διάλειμμα 15 min

12.45-14.30

Δρ. Ελένη Μαλούπα
Λειτουργικά Τρόφιμα και Υπερτρόφιμα- Δημιουργία προϊόντων με ΑΦ και μικρούς καρπούς

14.30-15.30

Μεσημεριανό Διάλλειμα 1 h

15.30-17.30

Δρ. Ελένη Μαλούπα –
Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου –
Νέλλη Οικονόμου
Εργαστηριακές ασκήσεις γευσιγνωσίας ροφημάτων, δημιουργίας καλλυντικών και προϊόντων διατροφής με ΑΦΦ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: κ. Σαμώτας – 6974550560
κ. Βαΐτσης – 6982807708
κ. Σκριάπας – 6974881944


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. – «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 165 – Τ.Κ.: 40200 – ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΤΗΛ.: 24930 25047 – 24222 FAX: 24930 29657
e-mail: info@aenol.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : http://aenol.gr