Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σεμινάριο Olympus+

prosklisi-endiaferontos-ft

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.«ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 165 – Τ.Κ.: 40200 – ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΤΗΛ.: 24930 25047 – 24222 FAX: 24930 29657

e-mail: info@aenol.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : http://aenol.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OLYMPUS+

 

 

Ημερομηνίες: 25-28 Μαΐου 2023

 

ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά στη ζωή μας – Η

περίπτωση του Ολύμπου.

Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Αξιοποίηση Ελληνικών Αρωματικών Φυτών»

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΟΦΥΠΕΚΑ), το δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά του Ολύμπου. Επίκεντρο αποτελεί η προστασία των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών, που φύονται ελεύθερα στην άγρια φύση αλλά και η προστασία του βουνού ενόψει της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής και των έντονων καιρικών φαινομένων, ως συνέπεια αυτής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τετραήμερη εκπαίδευση με θέμα την αναπαραγωγή, την καλλιέργεια και την μεταποίηση των αυτοφυών αρωματικών φυτών.

Στόχος Προγράμματος:

 

 • Η εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα σχετικά με αυτοφυή Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά του Ολύμπου
 • Η δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων

Διδακτικές Ενότητες:

 1. Διατήρηση και αξιοποίηση ειδών της ελληνικής χλωρίδας
 2. Βοτανικοί Κήποι και φυτά: από την έρευνα στην αειφορική αξιοποίηση
 3. Αξιοποίηση Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά ειδών της ελληνικής χλωρίδας: προκλήσεις και ευκαιρίες
 4. Ποικιλότητα αρωματικών φαρμακευτικών φυτών
 5. Πολλαπλασιαστικό υλικό
 6. Εγγενής αναπαραγωγή ειδών της ελληνικής χλωρίδας: συλλογή, καθαρισμός και διατήρηση σπερμάτων
 7. Αγενής αναπαραγωγή ειδών της ελληνικής χλωρίδας: εφαρμογή κλασικών και βιοτεχνολογικών μεθόδων
 8. Τεχνικές καλλιέργειας, εχθροί και ασθένειες, συλλογή δρόγης, εκμηχάνιση, τεχνικές ξήρανσης
 9. Λειτουργικά Τρόφιμα. Αναφορά στο ρόλο τους στην υγεία
 • Υπερτρόφιμα(superfoods), Παραδοσιακά Μεσογειακά Τρόφιμα
 • Ελληνικά Α/Φ φυτά και Αιθέρια Έλαια
 • Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία: Θεωρία και Πράξη. Μια πρώτη προσέγγιση
 • Έννοιες και οριοθετήσεις της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
 • Η θέση της ΚΑλΟ στον Κόσμο και στην Ελλάδα
 • Συλλογική επιχειρηματικότητα με αντικείμενο τα τοπικά προϊόντα

 

Εργαστήρια

 1. Αναπαραγωγή φυτών
 2. Γευσιγνωσία ελληνικών ροφημάτων και αρωματικού αλατιού
 3. Παρασκευή προϊόντων κοσμητολογίας (ορός, αλοιφές κ.ά.)

Τοποθεσία:

 

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας και στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού.

 

Διάρκεια – Ημερήσιο Πρόγραμμα:

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 30 ώρες από τις οποίες 20 ώρες είναι θεωρία και 10 ώρες εργαστήρια και ημέρες Πέμπτη 25 – Κυριακή 28 Μαΐου 2023. Οι ώρες και το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σε νεότερη ανακοίνωση.

 

Στο τμήμα μπορούν να συμμετέχουν 25 άτομα (+5 άτομα αναπληρωματικοί) και απευθύνεται σε Γεωπόνους-γεωτεχνικούς, κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, υποψήφιους και υφιστάμενους καλλιεργητές Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, χημικούς, φαρμακοποιούς, φοιτητές συναφών

ειδικοτήτων, μεταποιητές διακινητές φυσικών προϊόντων και απλούς πολίτες. 

Η Δράση αυτή  εντάσσεται  στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα σημαντικού και πρωτοπόρου Έργου με τίτλο:  «Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας -Olympus+», που έχει εγκριθεί προς υλοποίηση από το Πράσινο Ταμείο,  στα όρια του Δήμου Ελασσόνας , με δικαιούχο και συντονιστή Φορέα το Δίκτυο  ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , που υπέβαλε την πρόταση και διεκδίκησε το έργο Olympus+.

Το Έργο Olympus+ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος».

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας https://aenol.gr/ αλλά και στα τηλέφωνα 24930-25047, 24930-24222 .

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κορομηλά Μαρία, Βαϊτσης Παναγιώτης .

 

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε και στο site της δράσης https://olympus-protect.gr/ .