7o Δελτίο Τύπου για ΑΦΦ Ολύμπου – OLYMPUS+ (10-3-2022)

deltio-typou-gia-aff

Ελασσόνα,  10-3-2022                                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  7/20-3-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»: Σε πλήρη εξέλιξη  το έργο  Olympus+

Τα περίφημα αρωματικά –φαρμακευτικά φυτά του Ολύμπου στο «μικροσκόπιο» του Πράσινου Ταμείου

Μια μεγάλη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με κοινωνικούς εταίρους

Ομαλά εξελίσσεται το Έργο του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Τα Αρωματικά- Φαρμακευτικά Φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας -Olympus+», που έχει εγκριθεί προς υλοποίηση από το Πράσινο Ταμείο και μελετά όχι μόνο τη βιοποικιλότητα του Ολύμπου, με επίκεντρο τα ΑΦΦ ,αλλά και την προστασία του μυθικού βουνού από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021» .

Το εταιρικό σχήμα με συντονιστή το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” (Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”) και εταίρους α. το Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, β. τον Φορέα Διαχ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και γ. τον ΧΟΠΣ Σπαρμού,  αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον την  προστασία του μυθικού βουνού , αλλά και της δημιουργίας επιχειρηματικότητας και εισοδήματος για τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τα ΑΦΦ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» ο πρόεδρος ΔΣ  Κώστας Σκριάπας, και του ΧΟΠΣ Σπαρμού η πρόεδρος ΔΣ Βίκυ Νίκου, οι οποίοι και εξέτασαν  τεχνικά θέματα του έργου και έγινε συντονισμός των δράσεων που θα υλοποιηθούν από τον ΧΟΠΣ Σπαρμού τους επόμενους  μήνες στην περιοχή της Ελασσόνας .

Ένα έργο– διαφήμιση στα περίφημα Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά του Ολύμπου

Στόχος του έργου είναι να αναδείξει στο ευρύ κοινό:

 1.  τη σημασία του εδάφους για την παραγωγή Αρωματικών –Φαρμακευτικών Φυτών σε μεγάλα υψόμετρα,
 2. την προσαρμογή και τη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργειά τους και  
 3. την επιστημονική ενημέρωση για  την αξία τους στη ζωή και την υγεία του ανθρώπου.

Για τον λόγο αυτό προβλέπονται δράσεις από όλους τους εταίρους:

 1.  εξειδικευμένα εργαστήρια με επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
 2. Δημιουργία Πιλοτικής Στρατηγικής διαχείρισης περιοχών υπό απειλή,
 3. η μελέτη  και καταγραφή χλωρίδας αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών ,συγκεκριμένης περιοχής ΝΔ Ολύμπου εντός των ορίων του Δήμου Ελασσόνας
 4. η εκπόνηση διεπιστημονικής έρευνας για την προστασία των ΑΦΦ στο αυτοφυές τους πεδίο ,
 5. η υλοποίηση συμμετοχικών βιωματικών εργαστηρίων στην Ελασσόνα , τα οποία  εμπλέκουν τους κατ’ εξοχήν διαχειριστές της γης και των εδαφών (καλλιεργητές, παραγωγούς, γεωπόνους, επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα),
 6. Δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για τα ΑΦΦ , αλλά και προωθητικό σποτ
 7. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στον χώρο των καλλιεργητών ΑΦΦ  στην περιοχή μελέτης,  με σκοπό να εντοπιστούν αδυναμίες, αστοχίες και προβλήματα , για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα , για ενίσχυση της παραγωγής και στήριξης της επιχειρηματικότητας (Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).
 8. Μελέτη  της δυνατότητας προστασίας του ΝΔ Ολύμπου, μέσα από τη διαδικασία των αναδασώσεων, με την αξιοποίηση εξειδικευμένων επιστημόνων, πανεπιστημιακών εργαστηρίων και ερευνητών(Επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
 9. δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για την αξία των ΑΦΦ στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου,
 10. διοργάνωση φωτογραφικού διαγωνισμού για τα ΑΦΦ
 11. δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ΑΦΦ, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών, από τις   επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.
 12. κατασκευή ενός μικρού βοτανικού κήπου στην Ελασσόνα,
 13. ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών με τη διοργάνωση  διαγωνισμού φωτογραφίας για νέους από 12-18 ετών,  σχετικού με τα ΑΦΦ,

Σημαντικός ο ρόλος του ΧΟΠΣ Σπαρμού στο έργο

Ο Πρόεδρος του Δικτύου «Περραιβία», που είναι ο συντονιστής εταίρος, οικονομολόγος κ.  Κώστας Σκριάπας, δήλωσε ότι : “ Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ο ρόλος του ΧΟΠΣ Σπαρμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού έχει αναλάβει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και της Νέας Γενιάς. Το τελικό αποτέλεσμα του έργου είναι  να προστατευτεί  η βιοποικιλότητα του ΝΔ Ολύμπου και κατ’ επέκταση όλου του ορεινού όγκου , να ενημερωθούν και  να ευαισθητοποιηθούν όλοι ( πολίτες, παραγωγοί, εκπαιδευτικοί ,μαθητές κ..ά.) για τους κινδύνους της απώλειας της βιοποικιλότητας, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και  να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία επιχειρηματικότητας ,με κεντρικό αντικείμενο τα ΑΦΦ , τη δημιουργία εισοδήματος στον τοπικό πληθυσμό και την αναστροφή της μείωσης του πληθυσμού της περιοχής του ΝΔ Ολύμπου , αποτελώντας αυτό παράδειγμα καλής πρακτικής ,για παρόμοιες ,ανά την Ελλάδα, περιοχές , που έχουν ανάλογα προβλήματα, αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και απώλειας ανθρώπινου δυναμικού προς τα αστικά κέντρα».

Πληροφορίες : www.perrevia.net.gr .

Με εκτίμηση

Εκ μέρους των εταίρων του Προγράμματος

Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Χιονοδρομικό-Ορειβατικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σπαρμού Ολύμπου

Ο Συντονιστής Εταίρος

Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”

Ο Πρόεδρος

Κων. Σκριάπας